Mogelijk gemaakt door:
Terug Naar overzicht

Choline beschermt hersenen foetus bij coronainfecties

03-12-2020

Gedurende het hele leven is choline belangrijk voor de gezondheid. Vooral tijdens de pre- en neonatale ontwikkeling is voldoende toevoer van choline essentieel voor een goede aanleg en rijping van hersenen en zenuwstelsel. Een te laag aanbod van choline kan verstrekkende gevolgen hebben voor de gezondheid van het kind, ook op de lange termijn, zoals psychische klachten en hartafwijkingen.

Recent Amerikaans onderzoek laat zien dat een adequate cholinestatus van een zwangere vrouw met een ongecompliceerde luchtweginfectie, een gunstig effect kan hebben op het latere gedrag van het kind. Interessant is de verwachting dat de resultaten van het onderzoek ook van toepassing kunnen zijn bij COVID-19 tijdens de zwangerschap.

De U.S. Centers for Disease Control (CDC) verwachten dat een prenatale besmetting met SARS-CoV-2 geen direct effect heeft op de foetus. De ontwikkeling van het ongeboren kind zou echter toch nadelig beïnvloed kunnen worden door een mogelijke inflammatoire respons (ontstekingsreactie) in de placenta en foetus. Dit kan op eenzelfde manier gebeuren als bij andere veelvoorkomende respiratoire coronavirussen en zou de kans op ADHD, schizofrenie en autisme bij het kind kunnen verhogen.

Opzet van de studie
De onderzoeksgroep bestond uit 96 zwangere vrouwen. Van deze groep maakten 43 aanstaande moeders in de periode van de zesde tot zestiende zwangerschapsweek een ongecompliceerde virale luchtweginfectie door. De controlegroep bestond uit 53 zwangere vrouwen die geen luchtweginfectie hadden doorgemaakt. Bij alle vrouwen werd in de zestiende zwangerschapsweek de cholinestatus bepaald op basis van bloedonderzoek. Bij de leeftijd van drie maanden werd de moeders gevraagd een vragenlijst in te vullen over het gedrag van hun kinderen.

Resultaten
De baby’s van moeders bij wie de cholinespiegel voldoende hoog was (≥7,5 mM) bleken  significant beter hun aandacht vast te kunnen houden. Daarnaast hadden ze een significant hechtere band met hun ouders. Dit in tegenstelling tot de baby’s waarvan de moeders tijdens de zwangerschap een cholinetekort (<7,5 mM) hadden. Ook toonde het onderzoek aan dat bij de kinderen van wie de moeder een adequate cholinespiegel had, er geen effect zichtbaar was van de doorgemaakte virusinfectie op het gedrag. Bij de baby’s van moeders met een cholinetekort, bleek de infectie echter wel het gedrag te beïnvloeden.

Conclusie
De onderzoekers concludeerden dat een betere cholinestatus de ontwikkeling van de hersenen van de foetus beschermt en vroege gedragsontwikkeling ondersteunt. Zelfs als de moeder vroeg in de zwangerschap, wanneer de hersenen gevormd worden, een virale luchtweginfectie heeft gehad. Hiermee wordt aangetoond hoe belangrijk het is om tijdens de zwangerschap voldoende choline binnen te krijgen. De effecten van choline bij COVID-19 op de ontwikkeling van zuigelingen zijn nog niet precies bekend. De CRP-waarden (ontstekingswaarden) van ongecompliceerde luchtweginfecties en die van zwangere vrouwen met COVID-19 vertonen sterke overeenkomsten. Om deze reden verwachten CDC’s dat choline, maar ook andere prenatale vitaminen, bij COVID-19 eveneens een beschermende werking op de zich ontwikkelende hersenen van de foetus hebben.

Bron
https://www.sciencedirect.com/