Mogelijk gemaakt door:
Terug Naar overzicht

Vitamine D belangrijk voor de flexibiliteit van de vaatwanden

30-08-2018

Uit onderzoek bij 70 jonge gezonde Afro-Amerikanen in de leeftijd van 13-45 jaar met overgewicht/obesitas en een vitamine D-tekort, blijkt dat hoge doseringen vitamine D3 gedurende 16 weken de arteriële stijfheid verminderde.

Afro-Amerikanen met overgewicht hebben een verhoogd risico op vitamine D-tekort omdat een donkere huid minder zonlicht absorbeert en een verhoogd vetpercentage de opname van vitamine D belemmert. Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 in Amerika, bij Afro-Amerikanen komen hart- en vaatziekten vaker voor en ontstaan op jongere leeftijd in vergelijking tot blanke Amerikanen.

Voor dit onderzoek gebruikten ze een niet-invasieve pulsgolf-snelheidsmeter om de arteriële stijfheid te beoordelen, gemeten vanaf de halsslagader in de nek naar de dijslagader. Dit is een belangrijk bloedvat dat het onderlichaam van bloed voorziet. De American Heart Association beschouwt dit als de primaire uitkomstmaat van arteriële stijfheid. Wanneer het hart klopt, genereert het een golfvorm en met een gezond hart en vaatstelsel zijn er minder en kleinere golven. De test meet in wezen de snelheid waarmee het bloed beweegt en in dit geval is snel niet goed.

De groep werd verdeeld in vier groepen op basis van dosering, namelijk 4000 ie, 2000 ie, 600 ie en placebo. De groep die 4000 ie kreeg heeft het meeste voordeel gehad. Deze dosis die nu beschouwd wordt als de veilige bovengrens door het Institute of Medicine, verminderde de arteriële stijfheid het meest en het snelst, namelijk 10,4 procent in vier maanden. Ook herstelde het vitamine D-niveau al binnen acht weken en daalde het bijschildklierhormoon (PTH). Een teveel aan bijschildklierklierhormoon PTH komt vaak voor bij bijvoorbeeld een calcium en/of vitamine D-tekort. Bij de deelnemers die 2000 ie hadden gekregen verminderde de arteriële stijfheid met 2 procent in 16 weken. En bij de groep die 600 ie kreeg steeg de arteriële stijfheid zelfs licht met 1 procent. De placebogroep ervoer een toename van 2,3% in arteriële stijfheid gedurende het onderzoek.

Hoewel vitamine D goed is voor onze slagaders, is het werkingsmechanisme nog niet helemaal duidelijk. Laboratoriumstudies hebben aangetoond dat muizen die een vitamine D-receptor missen een hogere activering van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem hebben. Activering van dit systeem verhoogt de vasculaire tonus wat kan bijdragen aan arteriële stijfheid. Celdeling van vasculaire gladde spiercellen, verkalking en activering van macrofagen zijn allemaal processen die de bloedvatwanden kunnen verdikken en de flexibiliteit ervan kunnen belemmeren; vitamine D kan deze processen onderdrukken. Daarnaast vermindert vitamine D ook ontstekingen, een onderliggend mechanisme voor obesitas gerelateerde ontwikkeling van coronaire hartziekte.

De onderzoekers geven aan dat deze uitkomst een goede reden is voor een groter en langduriger onderzoek, met name in populaties met een hoog risico op hart- en vaatziekten.

Bron: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0188424