Mogelijk gemaakt door:
Terug Naar overzicht

Een vitamine D-tekort in relatie tot vermoeidheidsklachten

09-03-2017

Vitamine D is een vetoplosbare vitamine welke onder invloed van zonlicht kan worden aangemaakt in de huid. Alleen in de periode mei tot en met oktober is de zon krachtig genoeg om te zorgen voor een adequate vitamine D aanmaak. Enkele voedingsmiddelen leveren daarnaast ook vitamine D, helaas is het vrijwel onmogelijk om voldoende vitamine D uit deze voedingsmiddelen te halen. Om die reden zijn we voor een goede vitamine D voorziening afhankelijk van vitamine D uit voedingssupplementen.

Een vitamine D-deficiëntie is een veel voorkomend probleem en wordt geassocieerd met onder andere vermoeidheidsklachten, maar ook met andere symptomen zoals hoofdpijn, spierpijn, een gevoel van zwakte, depressieve gevoelens en verminderde cognitieve prestaties. Vermoeid zijn is een veelvoorkomende klacht in de eerstelijnszorg. Artsen behandelen deze symptomen regelmatig met onder andere vitamine D.

In een nieuwe studie(1) is de relatie tussen een vitamine D-tekort en vermoeidheidsklachten onderzocht om eerder gevonden onderzoeksresultaten te kunnen bevestigen. De studie is uitgevoerd onder 120 volwassen mannen en vrouwen met een vitamine D-deficiëntie (een 25(OH) vitamine D-status <20 nmol/L) en vermoeidheidsklachten. De deelnemers kregen eenmalig een dosis van 100.000 IE vitamine D toegediend of een placebo. Met behulp van een specifieke test (de FAS test*) om de aanwezigheid en ernst van vermoeidheidsymptomen te meten, werd onderzocht of de klachten afnamen.

De FAS test werd bij aanvang van het onderzoek afgenomen om de ernst van de vermoeidheidsklachten in kaart te kunnen brengen. Vier weken na het toedienen van de eenmalige dosis vitamine D werd de test nogmaals afgenomen. Hierbij was er een duidelijke verbetering waarneembaar in de vitamine D groep in vergelijking tot placebo. De verbeteringen in de FAS test werden geassocieerd met een toename van het 25(OH) vitamine D-gehalte in het bloed.

Ook deze studie laat zien dat een lage vitamine D-status oorzaak kan zijn van vermoeidheidsklachten. Zoals bekend komt een vitamine D tekort veel voor en blijkt het lastig te zijn om het vitamine D gehalte in het bloed op een adequaat niveau te krijgen en te houden. Zeker wanneer er weinig zonlicht is en/of wanneer de zon niet krachtig genoeg is. Suppletie met vitamine D wordt vanuit de Gezondheidsraad aanbevolen. Zie voor meer informatie over vitamine D en suppletie adviezen de informatiepagina van vitamine D.

Referenties
1. A. Nowak et al. Effect of vitamin D3 on self-perceived fatigue, A double-blind randomized placebo-controlled trial. Medicine (Baltimore). 2016 Dec; 95(52): e5353. Published online 2016 Dec 30. doi: 10.1097/MD.0000000000005353

Begrippenlijst
* De FAS (Fatigue Assessment Scale) test: een vragenlijst over de aanwezigheid en ernst van vermoeidheidssymptomen. Hoe hoger de eindscore, des te groter het gevoel / de mate van vermoeidheid is.